INVL Logo

„Eco Baltia“ planuoja įsigyti pavojingų atliekų surinkimo ir perdirbimo bendrovę „Eko Osta“

Pirmaujančio Baltijos šalyse privataus kapitalo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdoma didžiausia aplinkos ir atliekų tvarkymo grupė Baltijos šalyse „Eco Baltia“, plėsdama įmonės veiklą ir aplinkosauginių paslaugų spektrą, planuoja įsigyti lyderiaujančią Latvijos pavojingų atliekų surinkimo ir perdirbimo bendrovę „Eko Osta“. Šalių sudaryta pirkimo sutartis, kurios įgyvendinimui reikalingas Latvijos konkurencijos tarybos leidimas, numato 100 proc. „Eko Osta“ akcijų įsigijimą.

Eko Osta” jau daugiau nei 20 metų teikia specifines atliekų tvarkymo ir kitas paslaugas Latvijoje. Tai reikalauja ypatingo požiūrio ir tikslumo visuose įmonės procesuose užtikrinant, kad paslaugos būtų teikiamos laikantis aukščiausių aplinkosaugos standartų ir puikios kokybės. Kadangi aplinkos tvarkymo sektorius vystomas ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu, matome didelį „Eco Baltia“ įmonių portfelio augimo potencialą. Bus nauda tiek „Eko Osta” partneriams, klientams ir darbuotojams, tiek visai šaliai, nes prisidės prie visapusiško neigiamo poveikio aplinkai mažinimo”, – sako dabartinis „Eko Osta” akcininkas Andrejs Laškovs.

Pastaraisiais metais gerokai išplėtėme „Eco Baltia” veiklos sritis ir tarptautiniu mastu sustiprinome savo, kaip pilno ciklo aplinkos išteklių valdytojo, pozicijas rinkoje. Aplinkai kenksmingų ir pavojingų atliekų surinkimo ir perdirbimo įmonės įtraukimas į „Eco Baltia” grupę yra reikšmingas link dar spartesnės plėtros žingsnis, apimantis dar įvairesnį perdirbamų atliekų srautą.

Sandoris užtikrins geresnį atliekų surinkimą ir apyvartą tuose segmentuose, kuriuose iki šiol kilo  sunkumų siekiant  nacionalinių standartų. Tai bus naudinga ir grupės įmonės „Latvijas Zaļais punkts” klientams, siekiant įgyvendinti aplinkai kenksmingų atliekų surinkimo tikslus, ir visai šaliai, sėkmingiau įgyvendinant perdirbimo tikslus“, – sako „Eco Baltia” valdybos pirmininkas Māris Simanovičs.

„Eco Baltia Group” aplinkosaugos vadybos vadovas Jānis Aizbalts teigia: „Pastaraisiais metais „Eco Baltia” sparčiai vystėsi aplinkosaugos srityje. Tai apėmė didesnius atliekų tvarkymo regionus ir medžiagų rūšis, taip pat antrinių žaliavų rūšiavimo plėtrą Latvijoje ir Lietuvoje. Praėjusiais metais taip pat išplėtėme veiklą miestų aplinkos tvarkymo srityje, kurioje grupės aplinkosaugos bendrovė „Eco Baltia vide” turi daugiau nei dešimties metų patirties. Prie „Eco Baltia“ portfelio prijungus „Eko Osta” galime dar labiau  skatinti žiedinę ekonomiką šalyje ir kartu stiprinti savo, kaip viso ciklo atliekų tvarkymo ir perdirbimo grupės, pozicijas rinkoje.

„Eko Osta” užsiima naftos produktais užteršto vandens ir dirvožemio, perdirbtų alyvos tepalų, organinių tirpiklių, naudotų alyvos filtrų ir padangų surinkimu, pervežimu vandens ir sausumos transporto priemonėmis, apdorojimu ir perdirbimu, taip pat geologiniais, hidrogeologiniais, geoekologiniais ir geotechniniais tyrimais, aplinkos kokybės stebėsena ir aplinkos atkūrimu. „Eko Osta” dirba apie 70 darbuotojų, 2023 metais pajamos siekė 7,79 mln. eurų.

Bendrovę planuojama įsigyti per „Eco Baltia” dukterinę įmonę „Latvijas Zaļais punkts”. Sandorį planuojama finansuoti pritraukiant banko lėšas. Šalys susitarė viešai neatskleisti sandorio sumos.

Apie „INVL Baltic Sea Growth Fund“

165 mln. eurų dydžio fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ yra pirmaujantis Baltijos šalyse privataus kapitalo fondas, kurio pagrindinis investuotojas yra Europos investicijų fondas (EIF).

EIF, kuris yra Europos investicijų banko dalis, įsipareigojo investuoti 30 mln. eurų, o šias investicijas remia Europos strateginių investicijų fondas, kuris yra Investicijų plano Europai arba Junkerio plano pagrindinė dalis. EIF taip pat įsipareigojo skirti išteklių iš Baltijos inovacijų fondo, „fondų fondo“ iniciatyvos, sukurtos bendradarbiaujant su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybėmis. Iniciatyva siekiama padidinti kapitalo investicijas į Baltijos šalių mažas ir vidutines įmones, turinčias didelį augimo potencialą.

Fondas orientuojasi į investicijas Baltijos šalyse ir tokiuose kaimyniniuose regionuose kaip Lenkija, Skandinavija ir Vidurio Europa. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ jau yra suformavęs diversifikuotą devynių investicijų portfelį. Fondas yra investavęs į bendroves, veikiančias maisto perdirbimo, sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir medicininės reabilitacijos, inžinerinių paslaugų, plastiko perdirbimo, aplinkos išteklių valdymo, veterinarijos paslaugų bei kosmetikos ir higienos priemonių gamybos srityse.

Fondą valdo „INVL Asset Management“, pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse, kuri yra „Invalda INVL” grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Grupės valdomas daugiau kaip 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje ir Latvijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.

Apie „Eco Baltia”

„Eco Baltia“ yra didžiausia aplinkos ir atliekų tvarkymo grupė Baltijos šalyse, teikianti pilno ciklo aplinkos tvarkymo paslaugų spektrą – nuo atliekų surinkimo iki rūšiavimo ir logistikos bei antrinių žaliavų logistikos, didmeninės prekybos ir žaliavų perdirbimo bei polietileno tereftalato (PET), polietileno (PE) ir polipropileno (PP) plastiko perdirbimo.

2022 metus „Eco Baltia“ grupė baigė su istoriškai didžiausia konsoliduota apyvarta – 210 mln. eurų – 75 proc. didesne nei 2021 metais. Bendros pardavimo pajamos (pro forma) 2022 metais sudarė 240,5 mln. eurų.

Grupės įmonėse Latvijoje, Lietuvoje ir Čekijoje dirba apie 2 300 darbuotojų. Didžiausios grupės valdomos įmonės: „PET Baltija“, „Eco Baltia Vide“, „Latvijas Zalais Punkts“, „Nordic Plast“, „Pilsētas Eko Serviss”, JUMIS, „TESIL Fibres“ Čekijoje ir „Ecoservice“ Lietuvoje. 2023 m. lapkritį „Eco Baltia“ grupė kartu su  „INVL Baltic Sea Growth Fund“ įsigijo 70 proc. „Metal-Plast“, didžiausio PVC langų ir durų profilių perdirbėjo Lenkijoje, akcijų („Eco Baltia“ ir „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdo atitinkamai 38,5 proc. ir 31,5 proc. „Metal–Plast“ akcijų). „Eco Baltia“ akcininkai yra privataus kapitalo fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (valdo 52,81 proc. akcijų), Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (30,51 proc.) ir bendrovės vadovybė (16,6 proc.).

Apie „Eko Osta“

„Eko Osta” tvarko ir perdirba aplinkai pavojingas ir aplinkai kenksmingas atliekas. Įmonė įregistruota 1999 m., o jos paslaugų asortimentą sudaro naftos produktais užteršto vandens ir grunto surinkimas, transportavimas (plaukiojančių ir sausumos transporto priemonių), perdirbtų alyvos tepalų, organinių tirpiklių apdorojimas ir perdirbimas, naudotų padangų surinkimas ir transportavimas, geologiniai, hidrogeologiniai, geoekologiniai ir geotechniniai tyrimai ir kitos paslaugos.

Svarbi informacija

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto taisykles, prospektą ir kitus dokumentus.

Šiame pranešime nurodyto kolektyvinio investavimo subjekto vienetai gali būti platinami išimtinai profesionaliesiems investuotojams (klientams) kaip jie apibrėžti LR  finansinių priemonių rinkų įstatyme, su visais jo pakeitimais ir papildymais ir negali būti platinami bei perleidžiami jokiems kitiems asmenims, neatitinkantiems profesionalaus investuotojo (kliento) kriterijų.