INVL Logo

Ryšiai su investuotojais

  • Atvirumas – viena pagrindinių mūsų vertybių. Esame atviri ir palaikome nuolatinį ryšį su investuotojais.
  • Investuotojams pateikiame „INVL Baltic Sea Growth Fund“ metinę portfelio ataskaitą bei metines finansines ataskaitas, sudarytas pagal TFAS standartus. Taip pat teikiame ir kiekvieno ketvirčio finansines ataskaitas.
  • Išsiuntę ketvirčio rezultatų ataskaitas, rengiame nuotolinius susitikimus skirtus „INVL Baltic Sea Growth Fund“ veiklos per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį aptarimui.
  • Organizuojame metinius investuotojų susitikimus, kuriuose pristatomos „INVL Baltic Sea Growth Fund“ portfeliui priklausančios įmonės.
  • Informuojame investuotojus apie visą esminę „INVL Baltic Sea Growth Fund“ veiklą.
  • Laikomės „Invest Europe“ profesinių standartų ir ataskaitų pateikimo gairių.
  • „INVL Baltic Sea Growth Fund“ atitinka Visuotinius investicijų rezultatyvumo standartus (GIPS).

Kontaktinis asmuo ryšiams su investuotojais

Deimantė Korsakaitė
Deimantė Korsakaitė

Vadovaujanti partnerė, Investicinio komiteto narė

Deimantė Korsakaitė
Deimantė Korsakaitė

Vadovaujanti partnerė, Investicinio komiteto narė