INVL Logo

Istorija

  • Investavimas į privatų kapitalą visada buvo pagrindinė „Invalda INVL“ veikla.
  • Kompanija įsteigta 1991 m. – ankstyvajame valstybės turto privatizacijos etape. Iki 1997 m. įmonė vykdė akcinės investicinės bendrovės veiklą. Per šį laikotarpį įmonė investicijas finansavo iš savo balanso bei valdė savo akcininkų lėšas.
  • Nuo 1995 m. AB „Invalda“ akcijos pradėtos listinguoti „Nasdaq Baltic“ vertybinių popierių biržoje.
  • 1997-2003 m. įmonė veikė kaip licencijuota investicinė bendrovė.
  • 2013 m. AB „Invalda“ buvo reorganizuota ir veikė kaip „Invalda LT“. 2013 m. pabaigoje buvo nuspręsta nuo „Invalda INVL“ atskirti nekilnojamąjį turtą (žemės ūkio paskirties žemę ir komercinį nekilnojamąjį turtą) bei IT aktyvus, siekiant supaprastinti balansą ir pereiti prie tradicinio turto valdymo bendrovės veiklos modelio. Atsiskyrimas buvo baigtas 2014 m. – žemės ūkio paskirties valdų („INVL Baltic Farmland“), nekilnojamojo turto („INVL Baltic Real Estate“) bei IT („INVL Technology“) įmonės buvo įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ akcijų biržos sąrašus.
  • 2014 ir 2015 m. „Invalda INVL“ grupė tęsė perėjimą prie tradicinio turto valdymo bendrovės veiklos modelio. Buvo įsigytos bei integruotos dvi turto valdymo bendrovės Latvijoje ir Lietuvoje („MP Pension Funds Baltic“ ir „Finasta Asset Management“). Nuo 2015 m. spalio mėn. UAB „INVL Asset Management“ veikia kaip grupės pagrindinė licencijuota turto valdymo bendrovė, kurios 100 proc. priklauso AB „Invalda INVL“.
  • 2015 m. pabaigoje buvo priimtas sprendimas sustabdyti privataus kapitalo investicijų finansavimą iš savo balanso ir įsteigti tradicinį privataus kapitalo fondą, kurį valdytų „INVL Asset Management“, išnaudojant neprilygstamą įmonių grupės patirtį investuojant į šią turto klasę.
  • 2017 m. spalio mėn. „INVL Asset Management“ įgijo alternatyvaus investavimo fondų valdytojo (AIFV) licenciją.
  • 2019 m. buvo užbaigtas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ pirmasis platinimo etapas, kurio metu pritraukti 106 milijonai EUR. 2020 m. galutinai užbaigus fondo platinimą, bendri investiciniai pajėgumai išaugo iki 164,7 milijono EUR. Tai leido „INVL Baltic Sea Growth Fund“ tapti didžiausiu to meto privataus kapitalo fondu Baltijos regione.