INVL Logo

Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ metinės ESG ataskaitos:

 

Metinė ESG ataskaita (2021 m.)
Metinė ESG ataskaita (2022 m.)

Fondas skatina aplinkosaugos ir socialines ypatybes, tačiau Fondo tikslas nėra tvarios investicijos. Fondas klasifikuojamas kaip atitinkantis 8 straipsnio klasifikaciją  pagal 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje reikalavimus (kitaip žinomas kaip „šviesiai žalias“ (angl.“light green“) investicinis produktas).

 

Fondo skatinamos aplinkosaugos ir socialinės ypatybės:

  • ESG veiksnių integracija į investicijų analizę ir investicinio sprendimo priėmimo procesą;
  • Draudžiamos investicijos, kurios apibrėžtos Fondo investavimo strategijos dokumente;
  • Neigiama atranka bendrovėms, siekiant išvengti investicijų į nepageidaujamas veiklas ar ypač blogos reputacijos bendroves;
  • Neigiamą poveikio aplinkosaugos ar socialinėms ypatybėms mažinimas, kurį gali sukurti bendrovės į kurias Fondas investavo;
  • Nuolatinis sukurtų ESG procesų taikymas Fonde, padedantis visoms portfelio bendrovėms gerinti ESG rezultatus.

 

Aplinkosaugos ir socialinių ypatybių skatinimas ir apskritai ESG aspektų įtraukimas yra visų investicinių sprendimų priimamų Fonde svarstymo dalis. Siekiant užtikrinti aplinkosaugos ir socialinių ypatybių skatinimą priimant investavimo sprendimus Fondas atlieka patikrinimus dėl draudžiamų investicijų ir ESG kriterijų.

Daugiau informacijos apie Fondo skatinamas aplinkosaugos ir socialines ypatybes, įskaitant investavimo strategijos elementus, naudojamus šioms ypatybėms skatinti, ESG rodiklius, naudojamus šių ypatybių pasiekimui matuoti ir grafinį fondo turto pasiskirstymą galima rasti prisegtame dokumente:

BSGF Annex No. 6 to the Information Memorandum