INVL Logo

Atsakingas investavimas

Portfelio įmonėms kuriame tvarią bei ilgalaikę vertę aktyviai dalyvaudami kompanijų valdyme bei didindami jų veiklos efektyvumą. Savo investavimo procesus bei valdymo praktiką grindžiame aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdymo praktikos (ESG) veiksniais. Savo ESG politikoje taikome tarptautiniu mastu pripažintą lyginamąjį ESG rizikų valdymo standartą, kurį įtraukiame į investicijų analizę. Mes tikime, jog geroji ESG praktika yra neatsiejama ilgalaikės vertės kūrimo dalis.

 

Mes įsipareigojame

 • Atsižvelgti į ESG aspektus investavimo bei investicijų valdymo metu.
 • Plėtoti įmones, siekiant ilgalaikio tvarumo bei naudos daugeliui suinteresuotųjų pusių.
 • Minimizuoti riziką bei neigiamą poveikį ir tuo pačiu metu didinti našumą aplinkosaugos, socialinės atsakomybės bei valdymo srityse.
 • Suderinti savininkų ir vadovybės interesus.
 • Laikytis galiojančių įstatymų bei darbuotojams pasiūlyti konkurencingą darbo užmokestį ir motyvacinius paketus.
 • Užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką.
 • Taikyti griežtą, korupciją kardančią politiką.
 • Įdiegti tinkamus įmonių valdymo standartus.
 • Neinvestuoti į kompanijas, kuriose naudojama vaikų arba priverstinė darbo jėga, laikomasi diskriminacinės politikos, sistemingai nepaisoma žmogaus teisių bei reguliariai nesilaikoma aplinkosaugos nuostatų.
 • Neinvestuoti į įmones, aktyviai veikiančias lošimų, tabako, distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, pornografijos, žmonių klonavimo ir bet kokių ginklų bei amunicijos gamybos srityse.
 • Teikti tikslią ir savalaikę informaciją „INVL Baltic Sea Growth Fund“ investuotojams įvairiais ESG klausimais.
 • Laikytis visų privataus kapitalo investicijų srityje galiojančių įstatymų, reglamentų ir geriausios praktikos principų bei organizuoti savo veiklą pagal „Invest Europe“ profesinius standartus.

 

„Invalda INVL“ yra Jungtinių Tautų atsakingų investavimo principų signatarė ir „Invest Europe“ narė, todėl užtikriname, jog sprendžiant ESG klausimus mūsų veikla atitinka tarptautinius standartus.

Savo ESG politikoje taikome tarptautiniu mastu pripažintą lyginamąjį ESG rizikų valdymo standartą, kurį įtraukiame mūsų į investicijų analizę, siekiant didinti portfelio įmonių efektyvumą.