INVL Logo

Sulaukusi didelio investuotojų susidomėjimo „Eco Baltia” išplatino 8 mln. eurų vertės obligacijų

Vieno pirmaujančių privataus kapitalo fondų Baltijos šalyse „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdoma didžiausia aplinkos ir atliekų tvarkymo grupė Baltijos šalyse „Eco Baltia“ sulaukė didelio investuotojų susidomėjimo ir išplatino 8 mln. eurų vertės 3 metų trukmės obligacijų emisiją. Emisijos paklausa daugiau nei 3,5 karto viršijo pasiūlą, pasiūlymus pateikė daugiau nei 250 institucinių ir mažmeninių investuotojų iš Latvijos ir Lietuvos.

Sėkminga „Eco Baltia” obligacijų emisija ir didelis investuotojų susidomėjimas patvirtina mūsų bendrovės stiprybę ir stabilumą. Didelė paklausa ir daugiau nei tris kartus viršytas mūsų obligacijų pasirašymas aiškiai rodo investuotojų pasitikėjimą mūsų bendrove ir jos augimo potencialu. Esame dėkingi už šį pasitikėjimą, kuris parodo, kad „Eco Baltia“ eina teisingu keliu ir gali užtikrintai judėti į priekį, įgyvendindama savo strateginius tikslus sukurti ilgalaikę vertę visoms suinteresuotosioms šalims”, – sako „Eco Baltia” valdybos pirmininkas Māris Simanovičs.

Iš obligacijų emisijos gautos lėšos bus naudojamos būsimiems „Eco Baltia” plėtros projektams finansuoti, daugiausia dėmesio skiriant bendrovės plėtros planams Europoje ir žiedinės ekonomikos skatinimui. Šiuo metu grupė vertina kelias įsigijimo galimybes. Be to, bendrovė yra parengusi keletą investicinių plėtros projektų.

Iš investuotojų pritrauktos lėšos bus naudojamos įsigijimams. Jos taip pat leis bendrovei toliau sėkmingai stiprinti indėlį į žiedinės ekonomikos skatinimą ir įgyvendinti tolesnes strategines iniciatyvas”, – sako „INVL Baltic Sea Growth Fund“ partneris ir „Eco Baltia“ stebėtojų tarybos pirmininkas Vytautas Plunksnis.

Bendra gautų paraiškų suma buvo 28,49 mln. eurų, t. y. daugiau nei 3,5 karto didesnė už didžiausią planuotos obligacijų emisijos sumą. Paraiškų dydis, kokybė ir įvairovė leido „Eco Baltia“ nustatyti 8 proc. metinę palūkanų normą – žemiausią nurodyto intervalo ribą. Obligacijų išpirkimo terminas – 3 metai, su emitento teise išpirkti obligacijas po 2 metų. Obligacijų išpirkimo data – 2026 m. vasario 17 d.  Vienos obligacijos nominali vertė yra 1 000 eurų. Obligacijos bus išleistos nominaliąja verte, o minimalus įgyjamų obligacijų skaičius vienam investuotojui – 10 obligacijų, arba 10 000 eurų.

Investuotojams, pateikusiems mažiausią 10 000 eurų pavedimą, buvo paskirstytos visos obligacijos, o didesniems pavedimams buvo paskirta mažesnė alokacija. Mažmeniniai investuotojai šiame sandoryje buvo itin aktyvūs ir jiems buvo paskirstyta 5,5 mln. eurų (69 proc.) visos emisijos, o instituciniams investuotojams teko likusi 2,5 mln. eurų (31 proc.) dalis. Daugiausia paklausos sulaukta iš Latvijos ir Lietuvos investuotojų – atitinkamai 54 proc. ir 45 proc. visų pasirašytų obligacijų.

Eco Baltia“ turėjo visas prielaidas, kad planuota obligacijų emisija būtų sėkminga ir investuotojų susidomėjimas lemtų didelę paklausą. Tvirtas verslo modelis, kredito istorija ir vertybės sulaukė atgarsio tarp investuotojų ir sukėlė didelį susidomėjimą sandoriu tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje. Malonu, kad galėjome prisidėti prie šio sandorio, ir džiaugiamės, kad mūsų ilgalaikis klientas „Eco Baltia“ prisijungė prie Baltijos šalių kapitalo rinkos„, – pabrėžia vienintelio pagrindinio sandorio valdytojo „ Luminor” banko Rinkų klientų skyriaus vadovas Gints Belēvičs,

2023 m. vasario 8 d. bendrovė pateikė paraišką įtraukti obligacijas į „Nasdaq Riga“ alternatyviosios rinkos „First North“ sąrašą, o vasario 9 d. „Nasdaq Riga“ pradėjo įtraukimo procedūrą.

Pagrindinis sandorio platintojas buvo „Luminor“ bankas kartu su Šiaulių banku. Sandorio teisinis ir sertifikuotas patarėjas –  advokatų kontora „TGS Baltic“, obligacijų savininkų patikėtinis – advokatų kontora „Eversheds Sutherland Bitāns“.

Su galutinėmis sandorio sąlygomis galima susipažinti „Eco Baltia“ interneto svetainės (www.ecobaltia.lv) investuotojų skiltyje.

Apie „Eco Baltia”

Eco Baltia“ yra didžiausia aplinkos ir atliekų tvarkymo grupė Baltijos šalyse, teikianti pilno ciklo aplinkos tvarkymo paslaugų spektrą – nuo atliekų surinkimo iki rūšiavimo ir logistikos bei antrinių žaliavų logistikos, didmeninės prekybos ir žaliavų perdirbimo bei polietileno tereftalato (PET), polietileno (PE) ir polipropileno (PP) plastiko perdirbimo.

 „Eco Baltia“ grupės 2022 m. 9 mėn. konsoliduotos pajamos siekė rekordinius 154,9 mln. eurų. Konsoliduotos pajamos beveik padvigubėjo, palyginti su tuo pačiu periodu 2021 m., kai siekė 78,5 mln. eurų. 2022 metų rugsėjį grupė išplėtė savo veiklą už Baltijos šalių ribų: jos PET perdirbimo padalinys „PET Baltija“, viena didžiausių PET perdirbimo įmonių Šiaurės Europoje, įsigijo pirmaujančią Čekijos pluošto gamintoją „TESIL Fibres“.

Grupės įmonėse Latvijoje, Lietuvoje ir Čekijoje dirba daugiau nei 2,3 tūkst. žmonių Didžiausios grupės valdomos įmonės: „PET Baltija“, „Eco Baltia Vide“, „Latvijas Zalais Punkts“, „Nordic Plast“, „Pilsētas Eko Serviss”, JUMIS, „TESIL Fibres“ Čekijoje ir „Ecoservice“ Lietuvoje.

„Eco Baltia“ akcininkai yra privataus kapitalo fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (valdo 52,81 proc. akcijų), Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (30,51 proc.) ir bendrovės vadovybė (16,6 proc.).

Apie „INVL Baltic Sea Growth Fund“

165 mln. eurų dydžio fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ yra vienas iš didžiausių privataus kapitalo investicinių fondų Baltijos šalyse, kurio pagrindinis investuotojas yra Europos investicijų fondas (EIF).

EIF, kuris yra Europos investicijų banko dalis, įsipareigojo investuoti 30 mln. eurų, o šias investicijas remia Europos strateginių investicijų fondas, kuris yra Investicijų plano Europai arba Junkerio plano pagrindinė dalis. EIF taip pat įsipareigojo skirti išteklių iš Baltijos inovacijų fondo, „fondų fondo“ iniciatyvos, sukurtos bendradarbiaujant su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybėmis. Iniciatyva siekiama padidinti kapitalo investicijas į Baltijos šalių mažas ir vidutines įmones, turinčias didelį augimo potencialą.

Fondas siekia suformuoti diversifikuotą portfelį, orientuodamasis į daugumos arba reikšmingos mažumos paketus ir investuodamas 10-30 mln. eurų į bendroves, turinčias didelį augimo potencialą bei gebančias veikti augančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis.

Fondas orientuojasi į investicijas Baltijos šalyse ir tokiuose kaimyniniuose regionuose kaip Lenkija, Skandinavija ir Vidurio Europa. Fondas jau yra investavęs į septynias bendroves, veikiančias sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir medicininės reabilitacijos, inžinerinių paslaugų, aplinkos tvarkymo (plastiko perdirbimo ir atliekų surinkimo), veterinarijos paslaugų bei kosmetikos ir higienos priemonių gamybos srityse.

Fondą valdo Baltijos šalyse pirmaujanti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė INVL. Šios grupės įmonės valdo pensijų, investicinius fondus ir gyvybės draudimo kryptis, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas alternatyvias investicijas. Grupės bendrovėms daugiau kaip 300 tūkst. klientų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti daugiau kaip 1,75 mlrd. eurų vertės turto. Jau daugiau nei 30 metų veikianti grupė sukaupė svarią patirtį, valdydama privataus kapitalo turtą ir kurdama savo sričių pirmaujančius rinkos žaidėjus Baltijos šalyse ir Vidurio bei Rytų Europos regione.

Svarbi informacija

Šio pranešimo turinį parengė ir už jį atsakinga tik Bendrovė. Šiame pranešime pateikta informacija yra skirta tik bendro pobūdžio tikslams ir nėra visapusiška ar išsami. Joks asmuo jokiu tikslu negali remtis šiame skelbime pateikta informacija arba jos tikslumu, teisingumu ar išsamumu. 

Šis pranešimas nėra pasiūlymas parduoti ar raginimas įsigyti vertybinius popierius jokioje jurisdikcijoje kaip ir nėra prospektas skirtas Prospekto reglamentui. Bet koks šiame pranešime nurodytas vertybinių popierių pasirašymas ar pirkimas turėtų būti vykdomas tik remiantis informacija, pateikta Pasiūlymo Dokumente. Informacija pateikta šiame pranešime gali keistis. Prieš pasirašydami ar įsigydami bet kokius vertybinius popierius, šį pranešimą perskaitę asmenys turėtų įsitikinti, kad jie visiškai supranta ir prisiima Pasiūlymo Dokumente nurodytas rizikas. Šiame pranešime pateikta informacija arba jos tikslumu ar išsamumu negalima remtis.

Pasiūlymo Dokumentą galima rasti Bendrovės interneto svetainės www.ecobaltia.lv „Investuotojų“ skiltyje, o Pasiūlymo Dokumento kopijas galima gauti registruotoje Bendrovės buveinėje. Šis pranešimas nėra galimo pasiūlymo rekomendacija. Asmenys, ketinantys investuoti, turėtų pasitarti su savo finansiniais ir kitais patarėjais dėl galimo pasiūlymo tinkam